De geldplukmachine

De geldplukmachine van de overheid uitgevoerd door het CJIB wekt ergernis van vele burgers en volgens de rijdende rechter moet dit ophouden.

Introductie: De overheid en handhaving

De overheid is een belangrijke speler omdat iedereen hiermee te maken heeft. U bent boos, verdrietig, teleurgesteld, uit het veld geslagen, het geloof en vertrouwen in de overheid kwijt. Dit zijn allemaal logische reacties. De overheid is groot, gefragmenteerd, log, onpersoonlijk en hetgeen zij doet is soms (en steeds vaker) voor verbetering vatbaar. Informatie Technologie (afgekort als IT en in normale termen aangeduid als de informatiesystemen) wordt op grote schaal ingezet om u geautomatiseerd te manen en te beboeten. De overheid doet dat met gekoppelde geautomatiseerde systemen die verschillende relaties hebben met RDW, CJIB, politie, justitie, belastingdienst, ziektekostenverzekeraars, verzekeraars en gemeenten (om er maar een paar te noemen).

Een voorbeeld uit de rijdende rechter

Zelfs Mr. Frank Visser heeft zijn geloof en vertrouwen bijna opgegeven. Hij gaf als tip om melding te maken bij:

Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
Telefoon 070 318 20 69
e-mail: cie.vz@tweedekamer.nl

Link naar de website  commissie voor de verzoekschriften

Boetes en geschillen

Wat dacht u van parkeerboetes, snelheidsovertredingen, Registercontrole, APK boete, verzuimboetes en belastingen. Dit kunnen allemaal zaken zijn die u niet eerlijk vindt. Maakt u geen bezwaar, dan verliest u uw rechten. Om uw rechten veilig te stellen dient u standaard bezwaar aan te tekenen binnen de termijn die vermeld staat op de brief (aanmaning, boete, schikking, enz.)

Enkele feiten over de geldplukmachine van de overheid

Standaard BezwaarWist u dat de overheid in 2014 ruim 140 Miljoen euro heeft geïnd op basis van slechts enkele wetten die onrechtmatig zijn.  Gaat u niet tijdig of verkeerd in bezwaar, dan verliest u uw rechten. Deze website informeert u hoe u uw recht laat meetellen in een eerlijkere samenleving met uw recht op verhaal. U heeft stemrecht maar ook recht op verhaal bij de overheid. Geen regeltjes die de gewone brave burger onnodig belasten met “overhead” en kosten. De overheid maakt wet- en regelgeving om te reguleren en misbruik tegen te gaan. Vaak zijn dit regels om de “boeven” en overtreders te reguleren, deze wetten belasten de normale burgers echter ook en dat is niet gewenst. De wetgeving is er echter steeds meer op gericht om de burger volledig aan banden te leggen, kostenbesparingen door te voeren en de toegang tot het rechtssysteem te beperken.

In 1990 is de Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften (WAHV) ingevoerd. In de wandeling spreken we over de Wet Mulder. Deze wijziging in de wet heeft de overheid veel kosten doen besparen en tegelijkertijd kon de overheid bijna één miljard euro per jaar binnen harken. Is er een begrotingstekort, dan kan de overheid heel eenvoudig de hoogte van een boetes verhogen en ook nog eens scherper gaan controleren. Leuker kunnen ze het niet maken.

Mijn NS problemen

Mijn NS problemen betreffen onder andere het onduidelijke portaal om zaken online te regelen. Vandaag (19 juli 2017) geconstateerd dat NS business Card houders geen klassewissel kunnen doen van 1e naar 2e klas. Ondanks de aanvraag via mijn NS en een referentienummer krijgt de gebruiker de indruk dat dit kan. Navraag bij de NS, hier hebben ze wel even ruggespraak voor nodig, blijkt dat dit niet mogelijk is.

Read moreMijn NS problemen

Boete NS groepsticket reizen ICE trein

Binnengekomen is een situatie (boete NS groepsticket) waarbij een aantal mensen uit het buitenland gebruik hebben gemaakt van een groepsticket. Zij hebben een gematigde boete gekregen van 50 euro omdat ze een deeltraject met een ICE trein hebben gereisd. Is dit terecht?

Bezwaarpunten:

  • In de Engelstalige versie van de NS website staat niets vermeld. Sterker nog de actievoorwaarden van het NS groepsretour ticket: “Het NS Groepsretour is zowel bij NS als bij andere treinvervoerders geldig”
  • Een buitenlandse reiziger kan op geen enkele wijze duidelijkheid verkrijgen omtrent de kaders van de dienstverlening. Er wordt geen enkele informatie gegeven over toeslagen andere treinen bij gebruik van NS groepstickets.

 

Overzicht van bezwaarcategoriën

We maken onderscheid tussen particulieren en rechtspersonen. In deze website concentreren we ons op particulieren.

De belangrijkste categoriën waarop bezwaarmogelijkheden bestaan zijn:

  1. Boetes (verkeer)
  2. Overtredingen
  3. Belastingen
  4. Overheid
  5. Gemeente (o.a. vergunningen)
  6. Verzuimboetes (administratieve verplichtingen)

 

U wordt beboet als u uw boete niet kunt betalen

Het is een van de schandvlekken van ons land: honderdduizenden mensen die diep in de schulden zitten, worden behandeld als paria’s. Incassobureau’s verdienen er grof geld aan, de overheid jaagt ze op als criminelen en vrijwel geen politieke partij die zich er echt druk om maakt.

Dit is de kop die de Correspondent laat zien bij hun artikel:

“Wie in Nederland zijn rekeningen niet kan betalen, wordt beboet, vernederd en gegijzeld”

Geen enkele politieke partij stemde tegen: Waarom zouden ze ook? Het ging immers om het onderbrengen van de ‘Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen’ in de ‘Wet Administratieve Handhaving Verkeersvoorschriften’. Veel saaier en onbeduidender wordt het niet. Onverzekerd rijden kwam onder het verkeersboeteregime te vallen en de boetes bij te laat betalen gingen omhoog. Lees dit artikel verder op de website van de Correspondent

Bron: de Correspondent (maart 2017)