Overzicht van bezwaarcategoriën

We maken onderscheid tussen particulieren en rechtspersonen. In deze website concentreren we ons op particulieren.

De belangrijkste categoriën waarop bezwaarmogelijkheden bestaan zijn:

  1. Boetes (verkeer)
  2. Overtredingen
  3. Belastingen
  4. Overheid
  5. Gemeente (o.a. vergunningen)
  6. Verzuimboetes (administratieve verplichtingen)