Product stuk en garantie verlopen

Product stuk en garantie verlopen. Wat nu?

Een grote misvatting is dat producten die worden gekocht door de consument maar één of twee jaar garantie hebben. De verkoper wil natuurlijk snel af van deze lastige klant want producten die ter reparatie worden aangeboden kosten veel tijd en geld.

Laat u echter niet afpoeieren of met een kluitje het bos in sturen. De Nederlandse wet is veel ruimer en sterker dan de Europese richtlijn van 2 jaar garantie.

Veel consumenten denken dat zij standaard recht hebben op twee jaar ‘garantie’. In de Europese Richtlijn Koop en Garantie is inderdaad een wettelijke termijn van twee jaar opgenomen. Dit is een garantietermijn die als minimum is voorgeschreven aan de lidstaten van de EU. Elke lidstaat mag daar andere regels voor maken. Zolang deze regels maar voordeliger zijn voor de consument. Bij het omzetten van de Europese Richtlijn naar Nederlands recht is ervoor gekozen om deze twee jaar niet over te nemen. In de Nederlandse wet staat dat het product dat u koopt ‘deugdelijk’ moet zijn. Van veel producten mag u verwachten dat deze langer meegaan dan twee jaar. In veel gevallen kunt u de verkoper dus ook na twee jaar nog aanspreken volgens de Nederlandse wet.

Links over garantie en geschillen

  1. Rijksoverheid over garantie
  2. Kieskeurig

Ook de website van ConsuWijzer geeft uitgebreide informatie. Deze website is van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Wat kunt u doen als de verkoper u niet goed helpt?

Dit zijn in feite alle verkopers als u ze niet wijst op uw rechten.

Uw rechten zijn simpel en helder

De verkoper dient een deugdelijk product te leveren. De garantieperiode is wettelijk 2 jaar maar in feite langer afhankelijk van het product. De Nederlandse wet spreek van het zogeheten conformiteitsbeginsel.

Met betrekking tot de vraag of de consument de verkoper aansprakelijk kan stellen als na de garantietermijn gebreken optreden aan een product is alleen de technische levensduur van belang. Het gaat er dan immers om of het gebrek redelijkerwijze had mogen worden verwacht. Met andere woorden: of wel of niet aan het conformiteitsbeginsel van de wet wordt voldaan. Is dat niet het geval, dan kunt u de verkoper (die verantwoordelijk is voor de goede kwaliteit van het product dat hij heeft verkocht) hierop aanspreken.

Zie onder andere Burgerlijk Wetboek (boek 7) artikel 17 en artikel 21 lid 2

Ook de vervolgschade kunt u verhalen

Voor het overige komen bij non-conformiteit niet alleen de reparatiekosten, maar ook alle andere gemaakte kosten (de zogenaamde gevolgschade) voor rekening van de verkoper (artikel 24 BW 7). Geschillencommissies hebben al regelmatig uitspraken gedaan waarbij de consument gemaakte kosten, zoals telefoon- en reiskosten, krijgt vergoed.

https://www.kieskeurig.nl/document/A19B25827AA58DE3C12574AB00374E15