Voornemen last onder dwangsom

U krijgt een brief van de gemeente met het onderwerp “Voornemen last onder dwangsom“. In de brief staan veel wettelijke termen zoals Wabo, Bor, Awb, bestemmingsplan e.d. Dat is even schrikken. Is het een buurman of heeft de gemeente zelf iets geconstateerd. U krijgt 2 weken de tijd om uw zienswijze kenbaar te maken. Dit is de eerste fase.

Hieronder wordt een actuele situatie gegeven van een geschil. Dit geschil zal nader worden uitgewerkt.

Verzoek handhaving gemeente (het voornemen)

De gemeente stelt bij het voornemen drie eisen m.b.t. de hoogte van erfafscheidingen. De te hoge erfafscheidingen dienen terug gebracht te worden tot de wettelijke hoogte. Daarnaast worden andere eisen gesteld omtrent een camera die is geplaatst.

Notitie: De brief die de gemeente heeft gestuurd getuigt niet van menselijkheid en deugdelijk onderzoek (zie achtergronden). De weduwe van 85 jaar krijgt een brief met onbegrijpelijke juridische taal. Zij voelt zich al bedreigd door haar buurman. Nu krijgt zij een brief met een voornemen last onder dwangsom van 10.000 euro.

  1. Heeft de gemeente de menselijkheid verloren?
  2. Kan dit op een andere en nettere wijze?
  3. Handelt de gemeente wel correct?

Hoe nu verder?

Opmerking: Dit is een zaak die nu loopt. Dit artikel wordt periodiek aangepast aan actuele situatie.

Wettelijk dient de gemeente een definitief besluit te nemen en u daarvan in kennis te stellen. Dit noemen wij de tweede fase.  Bij dit besluit bestaat het recht op bezwaar. U kunt bezwaar maken binnen 8 weken.

Achtergronden

Het betreft twee buren, beiden met een vrijstaande woning. Een van deze woningen (Woning 02) grenst aan diverse percelen van de andere buur 01 (met Woning 01). Deze buur 01 heeft een woning (Woning 01), een grote achtertuin. De achtertuin is ook toegankelijk via een groot oprijpad. Dit oprijpad grenst aan de linkerkant van de tuin en schuur van buur 02 behorend bij Woning 02. Woning 02 is in feite U-vormig ingesloten door de percelen van Buur 01.

Historisch is er ergens een irritatie ontstaan waarbij de relatie is bekoeld en men over en weer ergernissen heeft verkregen. Men gaan nu op alle zaken letten van de buur. Buur 01 is een weduwe van circa 85 jaar. Zij geniet van haar tuin en omgeving maar voelt zich bedreigd door buur 02. Buur 02 heeft in het verleden een conifeerhaag (voortuin) eenzijdig en zonder overleg volledig gerooid en alles in de tuin van Buur 01 gegooid. Buur 02 treitert Buur01 door planten, bomen en struiken te vergiftigen. Divers afval van Buur 02 wordt op de percelen van Buur 01 gegooid. Hier blijft het niet bij, hij gooit bij het schoonmaken van de dakgoot het afval in de tuin van buur 01. Tevens worden dode ratten in de tuin gegooid. Fruitbomen zijn vergiftigd. Een heester van 4 meter hoog is dood (vergiftigd). Buur 02  klimt over de erfafscheiding en bevindt zich op afgesloten percelen van Buur 01. Buur 01 voelt zich bijzonder geïntimideerd en bedreigd door het gedrag van Buur 02. Als gevolg hiervan heeft Buur 01 enkele erfafscheidingen verhoogd met stokjes en gaas (maas circa 7 x 7 cm), De verhoging is tot circa 1,60 cm.

Wetenswaardigheden:

  1. De wijkagent is familie (bevriend) met buur 02.

Juridisch op grote lijnen

Buur 02 intimideert Buur 01 dusdanig dat deze zich genoodzaakt voelt zichzelf te beschermen door de erfafscheiding (tegen de wet in) te verhogen. Buur 02 verzoekt nu het bestuursorgaan (de gemeente) te handhaven. Het resultaat is een “Voornemen last onder dwangsom”.

  1. Handelt de gemeente correct?
  2. Is intimidatie een strafrechtelijke aangelegenheid?
  3. Is het gebruik van vergif (niet geclassificeerd) een overtreding?
  4. Buur 02 verleent zichzelf toegang tot percelen van Buur 01. Dit is huisvredebreuk en een aantasting van de privacy.

Communicatieplan