Visie

Vanuit diverse hoeken kan worden gekeken naar organisaties.

Organisaties die boetes op kunnen leggen zitten vaak in de categorie overheid. Zij worden vaak gekenmerkt door onduidelijke diensten, rechten en wettelijke verplichtingen. De persoonlijke kant is vaak verloren gegaan door de verregaande automatisering, het grote aantal regeltjes en procedures. Soms zijn deze regeltjes en procedures ook nog eens tegenstrijdig.

De visie die wij hier hanteren is als volgt:

  1. Levert deze organisatie een dienst of krijg je als gebruiker een (tijdelijk) recht?
  2. Is de dienst, wettelijke verplichting transparant en duidelijk?
  3. Zijn de voorwaarden van gebruik duidelijk?
  4. Is er een eerlijke geschillencommissie?

Net als een organisatie die een dienst verleent zijn er voorwaarden en ook dienstbeschrijvingen. Je kunt hier dus naar kijken met een geheel andere bril. Dit is de bril van het transparant maken van een dienstverlening. Indien een dienstverlenging en de voorwaarden niet transparant zijn, dan zijn er veel problemen en klachten.

Deze klachten en problemen kunnen aanzienlijk worden gereduceerd door een proces van Service Level Agreement (SLA) te doorlopen. Als er geen SLA’s zijn, dan kunnen deze worden opgezet. Als ze er wel zijn, dan kunnen deze opnieuw worden bekeken en daar waar nodig te worden herzien.

Voor meer informatie over het opstellen van een SLA wordt verwezen naar de website van Abraxax met het artikel: Opstellen SLA.

Kortom geen saaie regeltjes maar een duidelijke dienstverlenging en dienstbeschrijvingen met wederzijdse rechten en plichten.