Over

Standaard bezwaar is ontstaan vanuit de ervaringen om gewoon bezwaar te maken. Dit is gestart bij verplichtingen en boetes die de overheid u oplegt. De bezwaren die zijn ingediend zijn voor 97% toegekend.

Verhaal halen bij organisaties die ondeugdelijke producten en diensten leveren vormen ook een bijzondere categorie. Ook hier is verhaal voor ruim 95% gegrond verklaard.

Inzet van advocaten heeft geleid tot verhoogde en onnodige kosten. Een advocaat geeft geen garanties, houdt zicht strikt aan het juridische gedeelte van verweer en aanklacht. Verder dan het schriftelijke juridische kader wordt niet gekeken waardoor een zeer beperkt blikveld en modus van opereren ontstaat. Dit formele spelletje (welles nietes en steeds verder uitdiepend) is langdurig en kostenverhogend. Als je een advocaat kunt vermijden (dan bedoel ik de hoge kosten), dan moet je dit beslist doen. Er zijn beslist goede advocaten maar bij het verhaal halen zijn zij vaak overbodig.

Oplichting is een totaal andere categorie van verhaal halen. In deze moderne tijd kunt u snel in een val trappen die erg kostbaar is. U bent uw geld of iets anders van waarde kwijt. Verhaal halen bij oplichting is een strafrechtelijke zaak. U probeert met eerlijke en goede bedoelingen de rechter ervan te overtuigen terwijl de oplichters gewoon doorgaan met oplichting, fraude, valsheid in geschrifte en zelfs zo ver gaan dat zij zelf het slachtoffer zijn. Voordat het tot een strafrechtelijk zaak komt kan er wel veel gebeuren in een zogeheten minnelijk traject. Hiervoor wordt een beroep gedaan op diverse bronnen van informatie en mensen in het professionele netwerk waarbij de oplichter in het nauw wordt gedreven. Hier is ook een score. Deze score staat nu op 95% Alle oplichters zijn gepakt (veroordeeld) of zijn  overgegaan tot een schikking.