Mijn NS problemen

Mijn NS problemen betreffen onder andere het onduidelijke portaal om zaken online te regelen. Vandaag (19 juli 2017) geconstateerd dat NS business Card houders geen klassewissel kunnen doen van 1e naar 2e klas. Ondanks de aanvraag via mijn NS en een referentienummer krijgt de gebruiker de indruk dat dit kan. Navraag bij de NS, hier hebben ze wel even ruggespraak voor nodig, blijkt dat dit niet mogelijk is.

Mijn NS problemen - onduidelijk web-portaal

Hiernaast is duidelijk dat een klassewissel behoort tot het dienstenpakket. Er wordt ook een referentienummer gegeven. Deze komt bij de NS niet aan maar voor de gebruiker is het alsof dit gewoon mogelijk is.

Dit moet worden gezien als het presenteren van een onjuiste dienstverlening. Bijzondere aandacht dus om de voorwaarden en het web-portaal in lijn te brengen.

Aandacht dus voor heldere dienstverlening (zie opzetten SLA)

De NS zal naar verwachting regelmatig ter sprake komen op deze website. Hiervoor hebben we een TAG aangemaakt.

Wat dient er te worden gedaan?

  1. Uitleg dat alleen tijdelijke klassewissel mogelijk is van 2e naar 1e klas
  2. Aanvraag klassewissel duur xx uur / dagen